top of page
codo-colorcodes.png
Çapa 1
gf.png

Günümüzde çalışılan projelerin görselleştirilmesinde geleneksel 3D modelleme sistemleri kullanılmaktadır. Ortaya çıkan büyük boyutlu dosyalar, çok fazla depolama alanı gerektirmekte ve çalışmayı zorlaştırmaktadır. 

CODO Mimarlık olarak kullandığımız "Point Cloud Modeling" teknolojisiyle üç boyutlu koordinat sisteminde yer alan ve bir araya geldikçe yüzeyleri, mekansal hacimleri, cepheleri oluşturan bir yöntem izlenmektedir. Bu sistemde veriler, çevredeki yüzeylerin referans noktalarını lazerle mesafe ölçen bir cihazla toplamaktadır. Böylece, üç boyutlu bir model oluşturulmaktadır. Taramalar, noktalarla oluşturulduğu için dosya boyutları küçülmekte ve gözenekli, nispeten şeffaf modeller oluşturulmaktadır. 

"Point Cloud Modeling" ile yürütülen rölöve çalışmaları ile  özellikle ölçü alınması imkansıza yakın olan eski yapılarda çalışmalar kolaylaşmakta ve hızlanmaktadır. 

bottom of page